Fra og med mandag 25. juni til og med søndag 12. august blir det kjørt sommerruter i Bergen.  I den perioden det blir kjørt sommerruter er det ikke mulig å reise på Kulturbillett.

 

 

Kulturbilletten i Bergen

 OBS: 
Om skolen ikke har en spesialavtale, kan det maksimalt være to (2) voksne pr kulturbillett.

Tilbudet om Kulturbilletten i Bergen er basert på å utnytte ledig setekapasitet på bussene og at reiser må skje i lavtrafikktid på avganger mellom ca kl. 09:00 og kl. 13:30. På enkelte hovedlinjer kan en også reise mellom kl. 17:00 og 20:00.    

Dersom det ikke er plass til hele klassen på èn buss, dvs. at det ikke er kapasitet nok, må noen i gruppen vente på neste evt. en annen linje. Dette gjelder også i ruter hvor det er omstigning til korresponderende buss.

Den ansvarlige voksne foreviser Kulturbilletten på første buss. Selve Kulturbilletten leveres inn på den andre bussen som resten av klassen benytter.

FÅR DU IKKE FREM LINJENUMMER, DATO OG FRITEKTSFELT O.L. PÅ BESTILLINGEN?


Nyere versjoner av nettleseren Internett Explorer (versjon 10 og nyere) kan i enkelte tilfeller gjøre det vanskelig å navigere i programmet til Kulturbilletten.  Løsningen er å sette nettleseren i kompatibilitetsmodus om du har IE10.  Da virker navigeringen som den skal.


For å sette nettleseren i kompatibilitetsmodus må du klikke "VERKTØY" på kommandolinjen (grått felt oppe på siden).  Det åpner seg da en menyliste. Gå til "Innstillinger for kompatibilitetsvisning"  (halvveis nede på listen). I det øverste hvite feltet står det "tide.no".  Klikk på "Legg til" og "tide.no" hopper ned på feltet under. Lukk så denne menylisten.  . Dette vil i det aller fleste tilfellene løse problemet du hadde. Nettleseren din er da satt i kompitablilitetsvisning.  Innstillingen blir lagret og det skal derfor ikke være nødvendig å gjenta operasjonen senere.

NETTBASERT BESTILLING

Kulturbilletten 2014 / 2015 er kun tilgjengelig ved nettbasert bestilling. Brukerne har blitt tildelt et brukernavn og passord for å få tilgang til Kulturbilletten. Brukernavn og passord er sendt til postmottakene.

Spørsmål om brukernavn og passord rettes til Monica Håkansson på e-post: monica.hakansson@bergen.kommune.no

AVBESTILLING

Ønsker du å avbestille en tur, må dette gjøres senest dagen før reisen skal finne sted. Gå til "Mine reservasjoner" - finn turen du vil avbestille - trykk på "kanseller".  Turen blir da markert med gul farge og melding blir automatisk sendt selskapet.

KONTAKT OSS

Telefon:05505 mandag  - fredag mellom kl. 0800 og kl. 1600 eller kunde@tide.no.
Rutetider finner du på skyss.no


 

Logg inn kulturbilletten
Brukernavn:

Passord: